Motoriska färdigheter

Motoriska färdigheter

Bakgrund och beskrivning

Den motoriska utvecklingen har ett klart samband med all inlärning.

Utvecklingen av vår motorik är inte bara viktig för vår balans, koordination och muskelstyrka utan även för vår självuppfattning och vår totala utveckling. Motorikens utveckling hänger intimt samman med övriga funktionsområden, framför allt utvecklingen av kognitiva, sociala och dagliga färdigheter samt kommunikation. Då vi kan röra oss kan vi utforska, agera och få erfarenheter, vilket leder till inlärning. Genom att röra oss i världen får vi en bild av vad vi kan göra och hur vi reagerar i olika situationer. När vi rör oss i förhållande till andra får vi också social träning.

Den grovmotoriska utvecklingen sker utifrån två viktiga rörelseaxlar, från huvudet och ner mot fötterna och senare inifrån kroppens mittlinje och utåt. Då eleven har en medvetenhet om sin kropp och en god grovmotorisk grund så kan finmotoriken utvecklas.  Den finmotoriska utvecklingen går hand i hand med synutvecklingen.

Mål och syfte

Målet för lärandet gällande motoriska färdigheter är att stärka elevens uppfattning om sin kropp, att främja utvecklingen av elevens grov- och finmotorik och att ge eleven möjligheter att mångsidigt träna sina färdigheter i olika vardagssituationer. Undervisningen ska innehålla planering och handledning av motoriska funktioner samt element som utvecklar elevens balans, koordination, rytm, uthållighet och muskelstyrka.

Stöd för lärande

För att elevens motorik ska kunna utvecklas optimalt behövs ett samarbete mellan hem och skola. Övriga stödfunktioner som kan ingå i elevens nätverk är tex fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrottsföreningar.

Kroppsuppfattning och kroppskontroll

 • Fästa blicken
 • Följa med blicken i alla riktningar
 • Kontrollera kroppens rörelser
 • Hållning
 • Förutse rörelser (t.ex. i rörelsesånger)
 • Förmåga att sitta på en stol, pall utan ryggstöd (tonus och alerthetsnivå i kroppen)
 • Kroppsdelarnas namn och funktion
 • Kroppsdelarnas förhållande till varandra (vä, hö)
 • Kroppen och dess förhållande till omgivningen och andra människor
 • Huden, sinnesförnimmelser och beröring (bollmassage, kompismassage)
 • Härma kroppsrörelser och rörelseserier
 • Härma grimaser, miner och gester
 • Avslappning

Grovmotoriska färdigheter

 • Kontrollera huvudets position
 • Rulla (jfr cigarren)
 • Åla (uthållighet, riktning, jfr en baby-7 åring)
 • Krypa (uthållighet, riktning, jfr baby-7-åring)
 • Sitta
 • Behålla balansen i given position
 • Resa sig upp från ryggläge
 • Stå
 • Gå (armarna med, kroppstonus, på olika sätt på tå, utåt med tår, inåt, på häl)
 • Sitta på huk
 • Hoppa (långt, högt, skidhopp, x-hopp, hoppsasteg, svikthopp)
 • Springa (starta-stanna)
 • Kasta (rakt upp, framåt, mot vägg) och fånga
 • Klättra
 • Bollhantering (rulla, kasta, precisionskast, ta lyra och sparka)
 • Öga-fot-koordination (danssteg, imitation, trappgång, hoppa twist)

Uthållighet och muskelstyrka

 • Leka lekar till slut (tex tafattlekar)
 • Förmåga att springa, hoppa, skutta under en given tid
 • Förmåga att utföra en motorikbana flera gånger under given tid (t.ex cirkelträning och intervallträning)
 • Göra rörelserna koncentrerat långsamt eller snabbt
 • Kunna reglera styrka

Kroppsrytm

 • Gå i takt, ta armarna med (jfr stavgång)
 • Gå fysiologiskt rätt (fötterna pekar framåt, god hållning)
 • Kännedom om pulsslagen
 • Röra sig rytmiskt: rytmvariationer (snabbt, långsamt, lätt, klumpigt)
 • Upprepa serier och mönster (handklapp, hoppa fram-bak-sidled etc)

Balans och koordination

 • Stå på ett ben
 • Smidighetsövningar: övningar som bevarar elevens naturliga vighet och smidighet
 • Balansera på något (balansbräda, cykla)
 • Balansera något i handen (jfr cirkuskonster)
 • Balansera genom att hålla olika kroppsdelar i golvet
 • Balansera genom ögonfixering (röra på sig och fixera en punkt med ögonen)
 • Gå på olika material
 • Gå, hoppa mellan olika saker (jfr inte stöta marken)
 • Korsa kroppens mittlinjer
 • Snurra (runt själv, i karusell)
 • Balansera (ett ben, olika material, jfr inte stöta marken)
 • Gunga (fram-tillbaka, sidled)
 • Huvudbalans ( jfr kvarvarande reflexer s.s asymmetrisk tonisk nackreflex gör det svårt att vrida huvudet till sidan utan medrörelser, symmetrisk tonisk nackreflex gör det svårt att  böja huvudet upp-ner vid fyrfotaställning utan medrörelser, landaureflexen gör det svårt att kunna hålla armar och ben sträckta och i jämvikt vid magläge över bänk).

​Spatial förmåga, elevens förmåga att orientera sig i tid och rum

 • Hitta från en given punkt till en annan inomhus och utomhus (längs olika stigar, vägar)
 • Förflytta sig under en given tid
 • Gå på olika material, i olika utrymmen (stora ekande rum, små trånga utrymmen, varma rum, kalla rum, hinderbana)

Finmotoriska färdigheter 

 • Gripa ett föremål
 • Släppa ett föremål
 • Korsa mittlinjen
 • Flytta föremål från hand till hand
 • Använda båda händerna samtidigt (t.ex. dragkedjor)
 • Pincettgrepp
 • Penngrepp
 • Höger/vänsterdominans
 • Knyckla ihop och riva sönder
 • Forma (t.ex. modellera)
 • Riva ner och bygga upp (klossar och pussel)
 • Rita
 • Rita former och figurer (enligt modell eller instruktion)
 • Färglägga innanför linjer
 • Använda sax (stöda med andra handen, klippa längs linjer)

 

Bilder

Klicka på bilderna för att få dem större. Kan även ladda ner en zip -fil med alla bilder som pdf här.